Linux palvelimet H2

a) Aiheuta lokiin kaksi eri tapahtumaa: yksi esimerkki onnistuneesta ja yksi esimerkki epäonnistuneesta tai kielletystä toimenpiteestä. Analysoi rivit yksityiskohtaisesti.

Jan 30 16:36:18 xubuntu passwd[4555]: pam_unix(passwd:chauthtok): authentication failure; logname=xubuntu uid=999 euid=0 tty= ruser= rhost= user=xubuntu

Tämä logi tuli kun yritin vaihtaa käyttäjän xubuntu salasanaa ja laitoin väärän salasanan. Login alku kertoo päivämäärän ja kellon ajan sekä käyttäjätunnuksen ja epäonnistuneen kommenon. Ilmoitus epäonnistumsesta. 4555 luku on varmaan PID.
 

Jan 30 16:37:21 xubuntu sshd[4557]: Accepted password for xubuntu from 192.168.10.58 port 48744 ssh2

Jan 30 16:37:21 xubuntu sshd[4557]: pam_unix(sshd:session): session opened for user xubuntu by (uid=0)

Jan 30 16:37:21 xubuntu systemd-logind[1692]: New session 3 of user xubuntu.

Logi on onnistuneesta kirjautumisesta sisään ssh yhteydellä. Logi kertoo päivämäärän ja kellon ajan, käyttäjätunnuksen, ohjelman ja sen PID, Salasana hyväksyttiin käyttäjältä xubuntu ip osoitteesta 192.168.10.58 lähettäjäportista 48744 ohjelmasta ssh2.

 

b) Vapaaehtoinen kohta, ei ole opetettu vielä: Asenna SSH-demoni. Kokeile omalla ssh-palvelimellasi jotain seuraavista: ssh-copy-id, sshfs, scp tai git. (Helpoin lienee scp: ‘scp foo.txt tero@example.com:’)

Asensin ssh komennolla “sudo apt-get update && apt-get install -y ssh”. Määrittelin salasanan komenolla “passwd”.

xubuntu@xubuntu:~/Documents$ scp xubuntu@192.168.10.58:/home/xubuntu/foo.txt ./

xubuntu@192.168.10.58’s password:

foo.txt 100% 6 0.0KB/s 00:00

Komento latasi foo.txt tiedoston documents kansioon jossa olin kun suoritin komennon.

 

c) Tee unelmien apt-get -komento: yksi komentorivi, joka asentaa suosikkiohjelmasi.

Sudo apt-get update && apt-get install -y vlc ssh gimp thunderbird. Komento suorittaa pakettien päivityksen ja jos tämä onnistuu, niin asentaa ohjelmat. Jos pakettien päivitys tei onnistu niin ohjelmia ei asenneta.

 

d) Asenna komentokehotteen paketinhallinnasta kolme itsellesi uutta komentorivillä toimivaa ohjelmaa. Kokeile kutakin ohjelmaa sen pääasiallisessa käyttötarkoituksessa.

Ensimmäinen ohjelma jonka asensin oli Vim joka on tekstin muokkausohjelma jolla loin tiedoston.

Seuraava oli nmap joka on portti skanneri ohjelma.

 

xubuntu@xubuntu:~$ nmap –top-ports 10 192.168.10.58

Starting Nmap 7.01 ( https://nmap.org ) at 2018-01-30 16:45 UTC

Nmap scan report for xubuntu.home (192.168.10.58)

Host is up (0.000066s latency).

PORT STATE SERVICE

21/tcp closed ftp

22/tcp open ssh

23/tcp closed telnet

25/tcp closed smtp

80/tcp closed http

110/tcp closed pop3

139/tcp closed netbios-ssn

443/tcp closed https

445/tcp closed microsoft-ds

3389/tcp closed ms-wbt-server

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.04 seconds

 

Kolmas ohjelma oli ack joka toimii sama tavalla kuin grep eli pystyy etsimään vaikka tiettyjä sanoja tai kirjaimia tiedostoista.

Cat foo.txt | ack test

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s