Salt apache harjoittelua

Palvelinten hallinta H2

Tämä harjoitus suoritettiin virtuaalipalvelimella, jossa on käyttöjärjestelmänä xubuntu 16.04.3 LTS.

b) Laita käyttäjien kotisivut toimimaan Apachella.

Poistetaan vanha apache asennus komennolla

sudo apt-get purge apache*

Komentoa ei kannata ajaa ellei ole täysin varma mitä on tekemässä. Kun apache on poistettu, luodaan kansio /srv/salt/apache ja tämän sisälle init.sls tiedosto.

apache2.PNG

Tämän jälkeen ajentaan komento

sudo salt ‘*’ state.apply apache

apacheinstall.PNG

5 onnistunutta ja 0 epäonnistunutta tapahtumaa. Testataan vielä että toimiiko käyttäjän kotisivu. Luodaan manuaalisesti public_html kansio sekä index.html tiedosto käyttäjän kotihakemistoon ja testataan avata selaimella.

public_html.PNG

Sivu toimii.

c) Laita PHP toimimaan käyttäjien kotisivuilla. (Huomaa, että PHP toimii oletuksena kaikkialla muualla kuin käyttäjien public_html-kotisivuilla.)

Luodaan php.sls tiedosto srv/salt/apache kansioon.

phpsls.PNG

Ajetaan tiedosto

phpinstall.PNG

Testataan vielä toimiiko php sivu.

phptest.PNG

Php sivu toimii. PHP sivun koodi löytyy tehtävästä C

d) Rakenna tila (state), joka tekee Apachelle uuden nimipohjaisen virtuaalipalvelimen (name based virtual hosting). Voit simuloida nimipalvelun toimintaa hosts-tiedoston avulla.

Ensin lisätään /etc/hosts tiedostoon rivi

127.0.0.1 salttest.com

Tämän avulla voidaan testata nimipalvelun toimivuus.

Tämän jälkeen luodaan asetustiedosto virtuaalipalvelimelle.

salttestconf.PNG

Luodaan sls tiedosto joka siirtää virtuaalipalvelin asetustiedoston oikeaan paikkaan ja samalla poistaa 000-default.conf tiedoston jolla saadaan pois ohjelman oletusasetukset. Tämän jälkeen apache2 käynnistetään uudelleen jos muutoksia tehtiin tiedostoon salttest.com.conf.

virtualhostsls.PNG

Ajetaan virtualhost.sls tiedosto.

virtualhostinstall.PNG

Testataan curlilla aukaista sivu.

virtualhosttest.PNG

Sivun avaus onnistui.

e) Tee tila, joka laittaa esimerkkikotisivun uusille käyttäjille. Voit laittaa esimerkkikotisivu /etc/skel/:iin, niin se tulee automaattisesti ‘adduser tero’ komennolla käyttäjiä luodessa.

Luodaan tiedosto public_html.sls sekä index.html srv/salt/apache kansioon.

public_htmlslss.PNG

index.PNG

Ajetaan public_html.sls

public_htmlsls.PNG

Luodaan käyttäjä “salttest” ja avataan selaimella tämän kotisivu.

salttest.PNG

 

f) Eri asetukset. Tee Package-File-Service tilalla eri asetuksia kuin ne, mitä tehtiin tunnilla; ja eri kuin mitä teit/teet h2 muissa kohdissa. Voit muuttaa jotain toista asetusta samoista demoneista tai valita kokonaan eri demonit.

Tein skriptin, joka asentaa sysstat ohjelman ja koska ohjelma on oletuksena poissa päältä niin tämä skripti myös aktivoi sen heti ja käynnistää uudelleen.

sysstatsls.PNG

sysstatconfig.PNG

sysstatinstall.PNG

Asennus onnistui ja sitten testataan, että ohjelma toimii

sarrun.PNG

 

Lähteet:

Terokarvinen.com

https://saltstack.com/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s